Nieuws

Wat is de sociale en milieu-impact van uw EV-batterij?

08 maart 2022

Het is bewezen dat elektrische voertuigen (EV's) een duurzamere transportoptie zijn dan conventionele voertuigen aangedreven door een verbrandingsmotor (ICE). Niet alle EV-batterijen bieden echter dezelfde mate van duurzaamheid, en daarom is het belangrijk om de voor- en nadelen van elk type EV-batterij voor het milieu en de maatschappij te kennen.


Welke EV-batterijen worden het meest gebruikt?

Er zijn drie belangrijke batterijtypes die voor EV's worden gebruikt: loodaccu's, lithium-ion batterijen en lithium-ijzer fosfaat batterijen. Laten we ze eens bekijken.

Loodaccu's

Er is één groot voordeel van loodzuur-batterijen: ze zijn goedkoop. Dit voordeel wordt echter ruimschoots tenietgedaan door de nadelen. Lood is een zwaar metaal dat potentieel gevaarlijk is voor de menselijke gezondheid, waarbij negatieve gezondheidseffecten door blootstelling aan lood zijn geconstateerd tijdens de winning en verwerking van lood.


Ook het recycleren van lood is potentieel gevaarlijk, aangezien het in verband wordt gebracht met milieuverontreiniging en blootstelling van de mens in landen met uiteenlopende niveaus van regelgeving. Zo voldeed een fabriek voor het recyclen van batterijen in Californië (VS) niet aan de normen voor emissiebeheersing en afvalbeheer, waardoor maar liefst 10.000 huizen besmet raakten met lood uit de fabriek. Verontreiniging door het recyclen van loodzuur-batterijen heeft geleid tot negatieve gezondheidseffecten, waaronder mogelijk sterfgevallen onder kinderen, in de Dominicaanse Republiek, Senegal en Vietnam.

We kunnen dus zeggen dat er risico's bestaan voor loodverontreiniging door het recyclingproces, maar dat het risico op verontreiniging voor een loodzuur-batterij die op een stortplaats terechtkomt, veel groter zijn.


Lithium-ion batterijen

Lithium en kobalt zijn nodig om lichtgewicht, oplaadbare lithium-ionbatterijen voor EV's te maken. Helaas veroorzaakt de ontginning van beide elementen ecologische en sociale problemen in verschillende delen van de wereld.

60% van de wereldvoorraad kobalt komt uit de Democratische Republiek Congo (DRC), waar kinderen van nog maar zeven jaar oud werken in de vele ongereguleerde mijnen in het land. Op veel plaatsen sterven de mijnwerkers aan fatale longaandoeningen door het inademen van het met kobalt beladen stof of door het werken in niet-ondersteunde tunnels die instorten. Bovendien worden de plaatselijke gemeenschappen getroffen door de verwoeste landschappen, waterverontreiniging, besmette gewassen en een verlies aan bodemvruchtbaarheid.

Lithiumwinning heeft ook een negatieve invloed op het milieu. De belangrijkste lithiumleveranciers, Argentinië, Bolivia en Chili, gebruiken enorme hoeveelheden water uit ondergrondse bronnen om het lithium te winnen, wat leidt tot een verlaging van het grondwaterpeil en de verspreiding van woestijnen.

Een mogelijke oplossing is het winnen van deze voorraden op de oceaanbodem, waar volgens de Internationale Zeebodemautoriteit sommige afzettingen miljoenen tonnen kobalt en andere metalen bevatten. Deskundigen zijn echter onzeker over de gevolgen van het verzamelen van materialen uit deze gebieden met grote biodiversiteit.

Lithium-ijzer fosfaat batterijen

Hoewel lithium-ijzerfosfaatbatterijen net als lithium-ionbatterijen lithium bevatten, is hun algehele milieu- en sociale impact positiever dan die van lood-zuur- en lithium-ionbatterijen. Experts beoordelen ze als de veiligste, stabielste en betrouwbaarste lithiumbatterijen die momenteel op de markt zijn.

Vanuit milieuoogpunt zijn lithium-ijzerfosfaatbatterijen milieuvriendelijk, omdat ze niet lekken en niet giftig zijn. Ze gaan ook lang mee en kunnen vaak meer dan 5.000 laadcycli aan, wat vier keer meer is dan een lithium-ionbatterij en 15 keer meer dan een lood-zuurbatterij. Bovendien kunnen ze 100% ontladingsdiepte (DOD) bereiken, zodat u uw batterij zonder zorgen volledig kunt ontladen.

Een ander groot voordeel van lithium-ion batterijen is hun lichte gewicht, wat een grotere actieradius en meer manoeuvreerbaarheid voor uw EV betekent.

Addax Motors Juni 2021 2 36

Kijken naar de toekomst

Elektrische voertuigen zijn de toekomst van de mobiliteit, dus is het belangrijk om vanaf het begin de juiste beslissingen te nemen. En daar hoort ook de keuze van de juiste batterij bij. Alle EV's van Addax werken op lithium-ijzerfosfaat accu's, waardoor de milieu- en sociale voordelen van elektrisch rijden voor uw wagenpark maximaal zijn. We blijven de situatie ook op de voet volgen en onderzoeken mogelijk duurzamere accutypen.

Neem contact op met Addax om meer te weten te komen over het belang van de juiste batterij voor uw EV en ontdek de voordelen voor uw vloot.