Task Force voor Hybride en Elektrische voertuigen

IA-HEV (Implementing Agreement for co-operation on Hybrid and Electric Vehicle Technologies and Programmes) is een internationale groep waarbij de leden samenwerken in het kader van het Internationaal Agentschap voor Energie (IAE).

De deelnemende organisaties aan Task 27 hadden als doel hun eigen kennis en expertise te verbreden op het gebied van elektrificatie van logistieke voertuigen. Bovendien versterkte Task 27 ook de werkrelaties en internationale samenwerkingsverbanden, die het mogelijk maken om toegang te verkrijgen tot de data uit reeds gevoerde onderzoeken uit andere landen. De informatie die gedeeld en besproken werd hielp de deelnemers om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en hun eigen business portfolio te versterken en uit te breiden.

De doelstellingen van Task 27:
• Een overzicht maken van de technologische status van voertuigen en infrastructuur, de implementatie ervan en obstakels
• De niche markten identificeren en opportuniteiten commercialiseren
• Beleidsaanbevelingen doen omtrent verder onderzoek en implementatie

De resultaten zullen gepubliceerd worden, ondermeer tijdens conferenties, in papers en via de publicatie van een eindrapport. De informatie die voortvloeit uit Task 27 zal een tool zijn om de beleidsmakers en verantwoordelijken te begeleiden voor onderzoek op nationaal vlak. Nieuwe technologieën vereisen immers een gunstig overheidsbeleid om verdere groei in de markt te ondersteunen.
De Uitvoeringsovereenkomst voor de Samenwerking op vlak van de technologie voor Hybride en Elektrische Voertuigen (IA-HEV) voldoet aan deze behoefte dankzij de multilaterale samenwerking van de leden.
Het primaire werk wordt via de Tasks uitgevoerd, wat de leden toelaat om hun respectievelijke noden te bespreken, belangrijke informatie te delen en te leren uit een steeds uitgebreidere kennis omtrent de ontwikkeling en implementatie van hybride en elektrische voertuigen.

De uitvoeringsovereenkomst werd in 1993 opgesteld om objectieve informatie over geavanceerde elektrische, hybride en brandstofcel voertuigen te ontwikkelen en te verspreiden. Al meer dan 15 jaar heeft IA-HEV onderwerpen bestudeerd om het gebruik van elektrische en hybride voertuigen in de deelnemende staten te bevorderen. Bij de oprichting van de IA-HEV erkenden de lidstaten de noodzaak aan betere transportmogelijkheden om zo een oplossing te bieden voor luchtvervuiling, de afhankelijkheid van olie en de uitstoot van broeikasgassen. Elektrische voertuigen zijn hier een ideaal middel om de uitdaging aan te gaan en de doelstellingen te realiseren.

http://www.ieahev.org/tasks/e-logistics-task-27/

Taskforce Hybride