Millennials: Portret van een generatie "next" en haar mobiliteit

Het is net alsof het pas sinds gisteren is dat de term “millennial” deel uitmaakt van onze collectieve en globale woordenschat. Marketeers, wetenschappers en onderzoekers zijn helemaal weg van de generatie jongeren die vanaf de jaren 80 zijn geboren. De reden daarvoor is dat ze zo verschillend zijn van vorige generaties en dit dus een nieuwe aanpak en nieuwe inzichten vereist. Tot voor kort verwees de term millennials naar de generatie van 18- tot 35-jarigen. Maar intussen is die definitie te beperkend. Anno 2017 onderscheiden de millennials zich niet door hun inkomen of leeftijd maar door de manier waarop ze tegen de wereld aankijken. Deze dynamische marktgroep hecht meer belang aan zelfexpressie en verandering, en wil zich niet zomaar schikken naar regels die door vorige generaties zijn opgelegd. Hoe valt die unieke groep te beschrijven en waar staan ze op vlak van mobiliteit voor?

Een sterke behoefte aan dienstverlening en individualisme


Beginnen doen we met een korte analyse van de manier waarop die groep leeft.
Millennials zijn op zoek naar persoonlijke, individuele en snelle dienstverlening, om zo de sociale ladder te kunnen opklimmen. Millennials, ook wel Gen Y'ers genoemd, zijn verwend: de meesten onder hen zijn afgestudeerd, hebben nooit een leven zonder eigen telefoon gekend en internet staat bij hen altijd op. Online diensten en bestellingen laten maximaal 8 à 12 uur op zich wachten. Ze hebben grote verwachtingen, waarop handelaars en dienstverleners naadloos moeten inspelen. Ooit gebeurde de segmentering van de markt louter op basis van ras, locatie, leeftijd en relatiestatus. Intussen wordt het alsmaar moeilijker om de belangstelling van doelgroepen te bepalen. Millennials hebben zeer uiteenlopende belangstellingen, die vaak tijdelijk en tegenstrijdig zijn, en dus moeilijk te vatten!


Op en top groene generatie


Hoe staat deze groep tegenover de milieu-uitdagingen? Uit een wereldwijde enquête naar maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling door Nielsen in 2015 bleek dat 66% van alle bevraagden bereid is meer te betalen voor producten en diensten van bedrijven, die werk maken van een positieve impact op maatschappij en milieu. Dit is een sterke stijging in vergelijking met de 55% uit 2014 en de 50% uit 2013. Deze evolutie heeft ook gevolgen voor de mobiliteit: millennials gaan op zoek naar 'groene' transportoplossingen en kiezen voor hun verplaatsingen meestal de minst vervuilende optie.


Werken om te leven, leven om te werken


In 2015 waren millennials goed voor meer dan de helft van alle wereldwijde arbeidskrachten. Ze hebben het niet graag over "evenwicht" tussen privé- en beroepsleven maar liever over "integratie" van werk en privéleven. Van '9 to 5' werken is niet aan hen besteed. Waarom zou je immers om 17 uur ophouden met werken, als je je baas om 20 uur nog met iets kan helpen, of als je buiten de kantooruren nog een dringend probleem voor een klant kan oplossen. Voor de meeste millennials lopen professioneel en sociaal leven, en creatieve ambities dwars door elkaar. Wist je dat de millennials gemiddeld twee jaar in eenzelfde werkomgeving doorbrengen? Ze moeten niet weten van beperkingen, starre uurroosters, regels, een strikt beleid of langdurige arbeidsovereenkomsten. Ze willen vrijheid: de vrijheid om te leren, te evolueren, te verhuizen en hun identiteit te bepalen.


Millennials en mobiliteit


Maar wat denkt deze generatie nu precies van mobiliteit? Door haar multimodale karakter zal ze het beste transportmiddel (auto, openbaar vervoer, fiets of te voet) steeds optimaal op de geplande verplaatsing afstemmen. Steden met een brede waaier aan transportmogelijkheden vallen bij deze groep dus zeer in de smaak. MaaS Global is een Fins initiatief, dat volledig bij deze mobiliteitstrend aansluit. Wat zijn de doelstellingen van dit bedrijf? Mensen mobiliteit garanderen, hen sneller en makkelijker een antwoord bieden op de vraag 'hoe geraak ik daar?' en hun individuele voetafdruk beperken. MaaS staat voor efficiënt en gepersonaliseerd vervoer, via een waaier aan transportmodi, waarbij de consument de beste keuze aangeboden krijgt om zich van A naar B te verplaatsen. Mobiliteit dus als dienstverlening!

Hoe gaat dat concreet in z'n werk? Onder de vorm van maandelijkse forfaits, waaraan het bedrijf ook zijn bijnaam "Netflix van de mobiliteit" te danken heeft. Reizigers van allerlei pluimage hebben de keuze uit verschillende formules: van 5 euro per trip (voor toeristen op citytrip), tot 60 euro voor een forfait (voor mensen die veel reizen maar geen eigen wagen willen) of de formule aan 1500 euro ten slotte (voor carrièregerichte mensen uit de middenklasse en hogere middenklasse).

MaaS biedt oplossingen door openbaar vervoer, autodelen, fietsdelen, treinritten, parking, enz. op jouw maat te organiseren. Het maakt er niet enkel de betaling voor elk transportmiddel makkelijker op, het bedrijf gaat ook op zoek naar de snelste routes om je hele programma af te handelen!

Je koopt een forfait en je mag ervan uitgaan dat al je verplaatsingen geregeld zijn, rekening houdend met de verschillende opties, planning en milieuoverwegingen.

Conclusie: Is MaaS de oplossing?

MaaS is een oplossing die duidelijk tegemoet komt aan de verwachtingen van millennials: een makkelijk en snel antwoord op hun transportbehoeften, waarbij ze gebruik maken van de meest vooruitstrevende hedendaagse technologieën en zo min mogelijk vervuilen. Driewerf hoera! Ook al blijft MaaS op bepaalde punten nogal vaag en dient een en ander nog te worden bijgeschaafd, het project heeft ongetwijfeld veel toekomstpotentieel.

Download het e-book om meer info te krijgen over Smart Cities!

banner_320X100-NL.jpg