Leefmilieu Brussel

Het doel van de bijeenkomst was om gemeentelijke en regionale bestuurders bij te staan in het beter beheren van hun vloot en de impact ervan op het milieu. De verschillende deelnemers wensten meer te weten over elektrische voertuigen (fietsen, auto's, utilitaire wagens, enz.), en deze ook te testen vooraleer ze in hun vloot te integreren.

De voormiddag werd gewijd aan het "Voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer", een besluit van 15 mei 2014 uit het Belgisch Staatsblad over bedrijfsvervoerplannen. Na een inleiding door het cabinet van minister van mobiliteit P. Smet, konden we zien hoe elektrische voertuigen al kunnen ingezet worden in het wagenpark, welke infrastructuur hiervoor nodig is en hoe deze elektrische voertuigen ook kunnen ingezet worden voor leveringen en koerierdiensten. De deelnemers die reeds de stap gezet hebben naar elektrische mobiliteit konden getuigen over hun positieve ervaringen en hun vertrouwen in deze vorm van mobiliteit.

Leefmilieu Brussel