De rol van voertuigen in slimme steden

Steden staan centraal in een aantal van de meest fundamentele economische, milieu-, sociale en technologische uitdagingen waar de wereld op vandaag mee af te rekenen krijgt. Dit is de reden waarom ze continu proberen te innoveren en naar een intensere samenwerking streven, en om ideeën concreet toe te passen op de markt. Een van de prioriteiten is de overstap naar milieuvriendelijkere en efficiëntere energiebronnen en transportmiddelen, die inspelen op de verwachtingen van de stadsbewoners en hun leven er aangenamer op maken. Ontdek hoe voertuigen in slimme steden een meer belangrijke rol spelen!

Redenen om actie te ondernemen

Niemand kan intussen nog de gevolgen van de klimaatopwarming ontkennen. Tal van Europese steden krijgen in bepaalde wijken in het centrum regelmatig af te rekenen met vervuilingspieken. Daarom wordt de bewoners gevraagd het openbaar vervoer te nemen, zich te voet of per fiets te verplaatsen, of onder bepaalde weersomstandigheden de open haard niet aan te steken.

Inspirerende projecten

Onze eerste halte is Stuttgart, een bolwerk van de auto-industrie en voortrekker op vlak van onderzoek en ontwikkeling in Europa. Stuttgart fungeert dan ook als etalage voor de e-mobiliteit. In de hele regio Stuttgart leven zo'n 2,7 miljoen mensen, die in bepaalde wijken van het stadscentrum voor nogal wat luchtvervuiling zorgden.

Nu Europa fijn stof aan banden legt en Duitsland boetes riskeert voor schending van de EU-verdragen, was het tijd om actie te ondernemen. Daarom heeft Stuttgart een actieplan met maatregelen ontwikkeld voor duurzame mobiliteit:

  • Maatregel 1: Auto- en fietsdelen
  • Maatregel 2: Gratis parkeren voor schone auto's
  • Maatregel 3: Elektrische mobiliteit promoten
  • Maatregel 4: Ondersteuning van milieuvriendelijk transport bij de distributie van goederen in de binnenstad
  • Maatregel 5: Andere mobiliteit bij het stadsbestuur
  • Maatregel 6: Actieplan voor de invoering van elektrische taxi's

Met deze maatregelen wil Stuttgart e-mobiliteit en duurzame ontwikkeling aantrekkelijker maken, vooral dan financieel en dit kan wel eens doorslaggevend zijn om de inwoners ervan te overtuigen zich op een andere manier te gaan verplaatsen.

Van Stuttgart trekken we naar Koprivnica, waar een ander vernieuwend project als inspiratiebron kan dienen. Met z’n 30.894 inwoners blijft ook Koprivnica niet gespaard van de gevolgen van de klimaatopwarming. Vijf lokale partners hebben daarom de handen in elkaar geslagen en beslist dat het hoog tijd was een aantal problemen waar de stad mee te kampen had aan te pakken. De overheid van haar kant heeft een plan rond duurzame mobiliteit opgesteld en ingevoerd.

Het project bestond uit de oprichting van een CO2-vrije universiteitscampus en de invoering van een autodeelsysteem met elektrische wagens. Met 2 hybride voertuigen, 5 snelle laadpunten voor elektrische voertuigen, 6 elektrische voertuigen, 200 potentiële gebruikers en een enorm uitbreidingspotentieel heeft dit autodeelsysteem alles in zich om een succes te worden. En dit is nog maar het begin van een veelbelovende visie op duurzame ontwikkeling en e-mobiliteit!

Infrastructuren

Een aantal slimme steden heeft moderne snelwegen en programma's rond e-mobiliteit, zoals de moderne elektrische trein, ontwikkeld. Het vervoer van personen en goederen verloopt daardoor veel vlotter en vooral veiliger. Betere wegeninfrastructuur zorgt ervoor dat steden beter in de omliggende regio's worden geïntegreerd en maakt dankzij de betere ontsluitingen ook nieuwe markten bereikbaar, waardoor ook de kosten gaan dalen.

Steden werken er dagelijks aan om elektromobiliteit steeds meer ingang te doen vinden, e-mobiliteit maakt dan ook integraal deel uit van de stedenbouwkundige planning.

Door bijvoorbeeld in alle openbare parkings laadpunten te installeren, of door nieuwe wijken uit te rusten met voorzieningen voor het delen van elektrische auto's of elektrische fietsen. Al die plannen vergen echter tijd en inzet, en kosten geld.

Conclusie: Een snel veranderende omgeving

Om een stad te structureren is een strategie nodig die alle voorstellen stroomlijnt, die eenzelfde doel nastreven en die zijn afgestemd op de behoeften van de burgers en op het verbeteren van hun levenskwaliteit. Dit is echter geen makkelijke opgave. De slimme stad evolueert met de omgeving en ontwikkelt projecten die efficiënte en duurzame antwoorden bieden op de behoeften van zijn burgers, die gretig gebruik maken van de voordelen van die nieuwe technologieën en van de indeling van de stad.

Download het e-book om meer info te krijgen over Smart Cities!

banner_320X100-NL.jpg