Agoria Smart Cities

Slechts 19 van de 589 Belgische gemeenten tellen meer dan 75,000 inwoners (2015). In organisatorische en budgettaire termen is er dus zowel voor de eindgebruikers als voor de aanbieders een gemeenschappelijke aanpak en een globale visie nodig.

Om dit te realiseren onderscheiden we vier hoofdthema's: Smart Energy, Smart Mobility, Smart Building, Living & Working Environment en Smart Digital Communication & Infrastructure. Voor elk van deze thema's hebben de deelnemende bedrijven, meestal 100% Belgisch, bewezen dat ze het verschil kunnen maken door nauw samen te werken met belgische steden en gemeenten. Addax richt zijn inspanningen uiteraard op Smart Mobility, maar is ook betrokken in de algemene coördinatie van dit initiatief.

Meer inwoners, dat impliceert meer druk op de stedelijke mobiliteit. Volgens schattingen van de Europese Commissie, kosten de files jaarlijks 100 miljard euro aan de EU. België blijft het land waar bestuurders het meeste tijd verliezen in het verkeer (vorig jaar verloren we gemiddeld 51u in de file). Slechter nog, in juni 2015 heeft de Europese Commissie België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie gedaagd voor de voortdurend hoge mate van concentratie van fijne stofdeeltjes. Deze fijne stofdeeltjes vormen een ernstig risico voor de volksgezondheid omdat ze ademhalingsproblemen veroorzaken, longkanker en risico op vroegtijdig overlijden. Onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat de slechte luchtkwaliteit jaarlijks meer overlijdens tot gevolg heeft dan verkeersongevallen. Daarenboven leven inwoners van steden gemiddeld 8 maand minder lang dan inwoners van het platteland. Addax Motors brengt innovatieve oplossingen aan een gelijkaardige prijs als conventionele fossiele brandstoffen door een nieuwe aanpak voor te stellen om pakketten en diensten te verspreiden binnen de stad.

Via verschillende seminaries, publiek of rechtstreeks in de steden, presenteert Addax een slimme, uitgebreide, geïntegreerde en gevalideerde oplossing voor uw stad of regio, samen met onze partners van Agoria Smart Cities.

Agoria Smart Cities