3 Voorbeelden van e-mobiliteit in steden

Elektrische voertuigen zijn brandend actueel en dat is volledig terecht. Overheden in verschillende landen ondernemen pogingen om deze "nieuwe" manier van vervoer te implementeren. Op die manier willen ze de talloze voordelen van deze innovatie ten volle kunnen benutten en de kwalijke gevolgen van de klimaatopwarming tegengaan. Heel wat steden hebben reeds grootschalig onderzoek verricht. Dat heeft een aantal grote principes en methodes opgeleverd op vlak van e-mobiliteit en duurzaam vervoer. We pikken hier 3 voorbeelden e-mobiliteit uit.

1. België (Brussel)

België is dan wel geen echte trendsetter op vlak van elektrische voertuigen, het heeft wel een aantal interessante theorieën ontwikkeld over elektrisch vervoer. De eerste was het zogenaamde “STOP-” principe. Volgens deze theorie moeten mensen een bepaalde volgorde van transportmiddelen respecteren wanneer ze zich willen verplaatsen: wandelen komt op de eerste plaats, gevolgd door fietsen, openbaar vervoer en daarna pas de eigen auto. De drie eerste opties zijn verreweg de beste. Als iemand dan toch voor de eigen wagen kiest, mag hij of zij het “smart driving” principe niet uit het oog verliezen: ecologisch rijgedrag, perfect onderhoud van de wagen, slim gebruik ervan en… kiezen voor een milieuvriendelijke auto uiteraard!

Allemaal goed en wel maar… hoe bepalen we het vervuilingspercentage van een voertuig? In België krijgen auto's een eco-score op basis van een "bron-tot-wiel" analyse. Elk voertuig krijgt een score in functie van de energiebron: voor de ontginning, de productie, de distributie, het voltanken en ten slotte het gebruik van het voertuig. Hoe duurder en vervuilender deze cyclus, hoe lager de score van het voertuig. Door voertuigen een score te geven krijgt de overheid een veel beter beeld van de grote vervuilers, wat handig is om de in de toekomst minder te vervuilen.

Gelet op de grote voordelen van elektrische voertuigen trekken de Belgische en vooral Brusselse overheidsdiensten, volop de kaart van de elektrische voertuigen. De door de overheid gebruikte elektrische voertuigen worden doelgericht ingezet, beschikken over vaste laadpunten, zijn gebruiksvriendelijk, verbeteren de ecoscore van de dienst en dus ook de luchtkwaliteit en het welzijn in de stad. Alleen maar voordelen dus! Bij de aankoop of het leasen van nieuwe voertuigen moeten de overheidsdiensten en de autoriteiten aan bepaalde milieucriteria voldoen.

Om de drie jaar lichten alle diensten hun wagenpark door en moeten ze zich afvragen “kunnen we bepaalde auto's vervangen door elektrische voertuigen of fietsen?” en “wat zijn onze doelstellingen de komende drie jaar?”. Een lovenswaardig initiatief om elektrisch vervoer ingang te doen vinden in de overheidsdiensten!

2. Verenigd Koninkrijk (Londen)

Ons tweede voorbeeld is UK Power Networks. Deze netwerken verdelen elektriciteit via hoogspanningskabels en voorzien huishoudens en kantoren in Londen, en in het zuidoosten en oosten van Engeland van stroom. Nu de verkoop van elektrische voertuigen fel aantrekt moet ook het elektriciteitsnetwerk volgen om al die auto's van de nodige energie te voorzien. Hoe doen ze dat?

UK Power Networks wil om te beginnen particulieren, bedrijven, lokale overheden en de overheidssector van kennis voorzien om samen werk te maken van een koolstofarme toekomst. Daarom anticiperen ze op de ‘invasie’ van elektrische wagens door te participeren in FREVUE (FReight Electric Vehicles in Urban Europe), een pilootproject rond de evaluatie en verspreiding van kennis. Acht van de grootste Europese steden nemen eraan deel en bedenken innovatieve oplossingen om bij de "laatste kilometer" in de bevoorrading van stadscentra, elektrische voertuigen in te zetten. Ze reiken ook oplossingen aan om obstakels weg te werken, die de sector er momenteel nog van belet over te stappen op elektrische voertuigen. Londen speelt een voortrekkersrol in dat project.

Het Verenigd Koninkrijk laat er geen misverstand over bestaan: de overstap naar een koolstofarme wereld valt of staat met elektrisch vervoer en daarom wordt er ook zoveel onderzoek naar verricht. Er wordt uitgegaan van een continue groei van het aantal private elektrische voertuigen, netwerkbeheerders moeten er dan ook alles aan doen om daarop voorbereid te zijn.

Een samenwerking tussen UK Power Networks en de afnemers van elektrische voertuigen is essentieel - en zal dat ook in de toekomst zijn -, opdat eerstgenoemden weten hoe ze de afnemers moeten bijstaan en ze ook een beter beeld krijgen van hun verwachtingen. Een beter inzicht in deze nieuwe markt en samenwerking zijn de pijlers waarop het beleid inzake elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk is gebaseerd.

3. Duitsland (Wolfsburg)

Wolfsburg AG: een publiek-private samenwerking tussen de stad Wolfsburg en Volkswagen AG, die onderzoek voert naar de automobielindustrie en het verkeer. In dit verband staan uiteraard ook de slimme mobiliteit en de slimme regio op de agenda. Een interessante samenwerking alvast! Wolfsburg AG onderzoekt verschillende opties, waarvan één Urban Mobility Assistance is. We zijn intussen allemaal de autonoom opererende transportsystemen gewoon: privaat vervoer, parkings, openbaar vervoer, verkeerscontrole- en informatiesystemen. Maar stel je voor dat we deze slimme systemen onderling zouden kunnen verbinden? Carpooling, een parkeerplaats vinden of je route uitstippelen zouden alle via één slimme app kunnen worden beheerd: Urban Mobility Assistance heet het systeem.

Wolfsburg AG bouwt mee aan slimme regio's en maakt tegelijk de weg vrij voor een makkelijkere aanschaf van elektrische voertuigen. Via het wifinetwerk van Wolfsburg zijn hogere datasnelheden tegen een lager tarief beschikbaar en bovendien verloopt de plaatsbepaling veel preciezer dan via het mobiele telefonienet.

Is E-mobiliteit de toekomst?

Wanneer we het over toekomstige mobiliteitsconcepten hebben, dan gaat het ook over elektrische mobiliteit en data.

E-mobiliteit stelt ook nieuwe vereisten aan de stedelijke infrastructuur en de drie net genoemde voorbeelden zijn slechts het topje van de ijsberg. Er staan al heel wat initiatieven op stapel en vele anderen volgen nog maar de toekomst is aan de elektrische voertuigen, daar twijfelt niemand nog aan!

Download het e-book om meer info te krijgen over Smart Cities!

banner_320X100-NL.jpg